Slide Left Slide Right

Detta kan jag hjälpa till med

Projektledare/byggledare

Att genomföra ett byggprojekt, såväl en mindre hyresgästanpassning som en mer omfattande ny- , till- eller ombyggnad kräver kunskap och är dessutom tidsödande. Min egen bakgrund från entreprenadbranschen samt mångårig verksamhet som byggkonsult innebär att jag kan lotsa Ditt projekt på ett kostnadseffektivt sätt genom hela byggprocessen från idé till förvaltning.

BAS-P

För att bevaka arbetsmiljön i ett byggprojekt skall det enligt arbetsmiljöverkets anvisningar finnas en arbetsmiljösamordnare som är verksam genom hela projektet. Under planerings- och projekteringsskedet kallas byggarbetsmiljösamordnaren för BAS-P där P står för planering. Under byggskedet kallas byggarbetsmiljösamordnaren för BAS-U där U står för utförande. Jag åtar mig att vara BAS-P i samband med uppdrag som projektledare/byggledare.

Kontrollansvarig

Om du skall bygga nytt, bygga till eller genomföra en ombyggnad kräver byggnadsnämnden i de flesta fall att det finns en kontrollansvarig ( KA ). Det är byggherren som skall utse KA och från 2013 skall KA ha en självständig ställning i förhållande till byggentreprenören samtidigt som KA skall vara certifierad.

Jag är certifierad som KA enligt nivå K. I mina uppdrag som KA riktar jag mig till byggherrar som genomför större projekt.