Slide Left Slide Right

Om mig

15 år som platschef och 5 år som projektledare vid ett av landets större byggföretag. Som projektledare var jag handläggare för hela kedjan i projektet, från fastighetsförvärv och planärende via projektering och byggledning till uthyrning och förvaltning.

1995 startades egen konsultverksamhet i ProjektPlanering Ragnar Olsson AB. Jag är i huvudsak verksam i Skaraborg med tyngdpunkt på Skövde med kringliggande kommuner. Flertalet av uppdragen har varit utredningar i tidiga skeden och projekteringssamordnare med påföljande byggledningsuppdrag vilket inkluderat samverkan med hyresgäster, samordning av konsulter och entreprenörer samt myndighetskontakter.

Jag är medlem i SBR Byggingenjörerna som är en ideell yrkesorganisation för byggingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen.